Tetapan Semula Menukar kontras kepada cerahMenukar kontras kepada asalMenukar kontras kepada gelapKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
  T
  T
  T
  T
  T
  T
Icon-Language
BAHASA
Icon-ContactUs
HUBUNGI KAMI
Icon-FAQ
SOALAN LAZIM
Icon-Feedback
ADUAN DAN
MAKLUM BALAS
Icon-Sitemap
PETA LAMAN

Buku Dasar Landskap Negara

 
image Dasar Landskap Negara (DLN) merupakan panduan bagi menyediakan hala tuju pembangunan landskap negara, merangkumi dasar strategi dan pelan tindakan yang mampu menjadi pemangkin kepada Dasar Pembangunan Nasional (DPN). Penggubalan dan pelaksanaan Dasar Landskap Negara yang bermatlamatkan Malaysia Negara Taman Terindah 2020, akan dapat memacu negara ke arah pencapaian persekitaran hidup yang berkualiti dan menyeluruh (total quality living environment) di samping menonjolkan identiti landskap Malaysia yang kukuh dan unik. Hasrat ini dapat dicapai melalui pengekalan dan pemuliharaan sumber semula jadi, pelaksanaan pembangunan yang terancang serta sistem pengurusan landskap negara yang berkesan. Pewujudan persekitaran hidup yang kondusif dan seimbang dapat menggalakkan pertumbuhan sosio-ekonomi serta pembentukan masyarakat yang beretika dan berbudaya.

Tahun diterbitkan : 2011

 

 
Untuk makluman dan keterangan lebih lanjut,

Sila hubungi:
Bahagian Dasar dan Pengurusan Korporat
Jabatan Landskap Negara
Tel.: 03 - 8091 0500
 


 •