Tetapan Semula Menukar kontras kepada cerahMenukar kontras kepada asalMenukar kontras kepada gelapKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
  T
  T
  T
  T
  T
  T
Icon-Language
BAHASA
Icon-ContactUs
HUBUNGI KAMI
Icon-FAQ
SOALAN LAZIM
Icon-Feedback
ADUAN DAN
MAKLUM BALAS
Icon-Sitemap
PETA LAMAN

Khidmat TeknikalKhidmat Kepakaran Teknikal Landskap
 
Ia merupakan khidmat kepakaran teknikal senibina landskap untuk projek-projek pembangunan landskap yang dilaksanakan oleh Agensi-agensi Kerajaan. Perkhidmatan yang diberikan adalah seperti menyedia dan menilai spesifikasi landskap lembut dan kejur yang dilaksanakan di Agensi-agensi Kerajaan. Selain itu,  pembangunan landskap yang dicadangkan akan mengikut piawaian dan garis panduan pembangunan landskap yang telah ditetapkan oleh Jabatan/Agensi berkaitan.
 
image
 
   Khidmat Reka Bentuk Landskap
Bahagian Khidmat Teknikal berperanan untuk memberikan perkhidmatan konsultasi senibina landskap dalam menyediakan rekabentuk landskap kepada Agensi-agensi Kerajaan dan pihak yang berkepentingan untuk pembangunan landskap di seluruh negara. Perkhidmatan yang diberikan adalah merangkumi penyediaan konsep rekabentuk landskap, pelan reka bentuk landskap dan perincian serta anggaran kos yang efektif mengikut potensi kawasan yang dicadangkan.
 
image
image
image image


Projek Khas Pembangunan Landskap
Projek Khas Pembangunan Landskap merupakan projek-projek  pembangunan yang melibatkan senibina landskap khusus untuk Agensi Kerajaan Persekutuan, Pihak Berkuasa Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan di seluruh negara. Projek ini dilaksanakan secara dalaman dengan menggunakan kepakaran pegawai-pegawai Jabatan Landskap Negara dalam menyediakan cadangan rekabentuk, perolehan dan pengurusan projek.

Projek-projek Khas Pembangunan Landskap yang telah dilaksanakan:

 
Pembangunan Landskap Dataran Kota Belud, Kota Belud, Sabah
   
image image
image image
 
Pembangunan Landskap Laman Komuniti, Kampung Melayu Kluang, Kluang, Johor
   
image
image image

 

Pembangunan Landskap Persekitaran Kehidupan
 
Projek pembangunan landskap ini memberi tumpuan untuk menyediakan kawasan persekitaran yang kondusif melalui penyediaan kemudahan infrastruktur landskap yang optimum, indah, berfungsi dan efektif di kawasan kediaman, bandar tempatan atau pekan di seluruh negara. Projek ini juga memberi fokus khusus kepada pendekatan peningkatan kualiti persekitaran kehidupan melalui pembangunan landskap secara people-centric dan penambahbaikan kesejahteraan  kehidupan masyarakat setempat. Di bawah projek ini kawasan lapang akan dibangunkan dengan lebih sistematik serta menghubungkannya dengan nodes utama seperti  sekolah, balai komuniti, tempat beribadat dan kawasan perniagaan menerusi jaringan hijau yang sistematik. Ia dapat mewujudkan ruang awam dan meningkatkan fungsi kawasan lapang untuk kemudahan rekreasi dalam menggalakkan aktiviti riadah dan interaksi sosial masyarakat setempat.


Khidmat Teknikal Kejuruteraan Landskap
 
Khidmat yang disediakan adalah untuk menentukan spesifikasi teknikal kejuruteraan sivil dan struktur yang disediakan oleh pasukan perunding dan in-house mencapai tahap piawai yang ditetapkan oleh Jabatan dan spesifikasi kejuruteraan. Perkhidmatan ini juga memberi input kejuruteraan sivil dan struktur dalam setiap projek pembangunan landskap Jabatan yang berkaitan dengan skop kerja kejuruteraan.


 •