Tetapan Semula Menukar kontras kepada cerahMenukar kontras kepada asalMenukar kontras kepada gelapKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
  T
  T
  T
  T
  T
  T
Icon-Language
BAHASA
Icon-ContactUs
HUBUNGI KAMI
Icon-FAQ
SOALAN LAZIM
Icon-Feedback
ADUAN DAN
MAKLUM BALAS
Icon-Sitemap
PETA LAMAN

Pengurusan LandskapProgram Naik Taraf Taman Awam
 
Menyalurkan peruntukkan bagi meningkatkan kualiti taman awam dan menambahkan bilangan serta fungsi kemudahan rekreasi taman di bawah pengurusan PBT. Program ini memberi keutamaan kepada taman-taman kejiranan sedia ada dan taman awam yang bersaiz 5 ekar sehingga 20 ekar. Skop kerja utama bagi program adalah penyelenggaraan landskap lembut dan landskap kejur yang melibatkan pemangkasan, penggantian, penjarangan penanaman semula pokok, pengubahsuaian rekabentuk, penambahan komponen mengikut keperluan, keselesaan dan keselamatan untuk semua.
 


Program Penyelenggaraan dan Pengurusan Risiko Pokok-Pokok di Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
 
Pelaksanaan program penyelenggaraan dan pengurusan risiko pokok-pokok di PBT adalah salah satu program yang melibatkan kerja-kerja pengumpulan data, pemeliharaan dan pemuliharaan bagi pokok-pokok di bawah kawalan PBT. Objektif utama program ini adalah untuk menyediakan inventori pokok, kerja-kerja penilaian risiko pokok dan penilaian ekonomi pokok bagi pokok-pokok yang telah diinventori, melaksanakan kerja-kerja perawatan bagi pokok bermasalah melalui pendekatan arborikultur dan membangunkan Pelan Pengurusan Risiko bagi pokok-pokok di bawah kawalan PBT.
Kategori pokok yang terlibat adalah pokok yang mempunyai nilai istimewa yang mempunyai nilai karektor semulajadi dan estetika yang tinggi, pokok yang mempunyai nilai sejarah, tanaman kenamaan, pokok-pokok nadir yang ‘rare’ spesis, pokok-pokok endemic yang terdiri daripada spesies pokok yang hanya didapati tumbuh di tempat-tempat tertentu sahaja, pokok terancam yang spesisnya menghadapi masalah kepupusan dan lain-lain pokok yang mempunyai ukur lilit melebihi 0.8m, di mana ukur lilit (diameter) batang pokok diukur 0.5m dari permukaan aras tanah.


Program Penyelenggaraan dan Pembaikan Kecil Landskap
 
Peruntukan untuk kerja-kerja yang melibatkan pembaikan, penggantian dan penyelenggaraan komponen landskap kejur dan lembut yang telah rosak serta tidak selamat untuk digunakan termasuk pembaikan padang untuk keselesaan dan keselamatan pengguna.


Program Pembangunan Piawai Pengurusan Landskap
 
Memastikan pembangunan landskap yang berkualiti, adalah perlu bagi setiap PBT untuk memastikan perancangan dan pembangunan landskap dilaksanakan oleh professional landskap yang di iktiraf dan pengambilan tenaga kerja mahir bagi menepati kehendak dan keperluan pengurusan serta penyelenggaraan landskap. Ia selaras dengan Teras 3 : Strategi 3.2 : Menggalakkan Program Pembangunan Landskap Yang Mudah Diurus dan Mampan Untuk Mencapai Matlamat Negara Taman Terindah.


 •