Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
T
BAHASA
HUBUNGI KAMI
SOALAN LAZIM
ADUAN DAN
MAKLUM BALAS
PETA LAMAN

Bahagian Teknologi Maklumat
Fungsi Bahagian Teknologi Maklumat


1. Merancang dan melaksana akiviti pembangunan ICT untuk program kerja jabatan di samping melaksana sebarang pembangunan sistem aplikasi mengikut keperluan ISP Jabatan di bawah ISP KPKT berserta penyelenggaraan sistem aplikasi

2. Mengurus dan menyelenggara infrastruktur ICT seperti pengoperasian, sistem rangkaian, makmal komputer dan server

3. Melaksanakan pengurusan aset ICT seperti penyelenggaraan, inventori, bekalan, pinjaman, aduan dalaman dan pelupusan

4. Menyediakan khidmat teknikal ICT bagi penyediaan spesifikasi ICT mengikut keperluan di jabatan

5. Menyelia dan memberi khidmat nasihat ICT bagi sistem gunasama

6. Menyelia dan memantau kerja-kerja pengkomputeran jabatan

7. Urus setia Jawatankuasa ICT KPKT dan JLN

8. Meningkatkan lagi kemahiran dalam penggunaan teknologi maklumat di jabatan melalui kursus dan bengkel teknologi maklumat

9. Mengurus pusat data dan pengumpulan maklumat GIS landskap di seluruh negara

 

Kemaskini pada 2021-01-21 15:10:03 daripada Administrator

  •  
  • Email this page
  • 56